AKTUALNOŚCI

SZKOLENIA

GALERIE

KONTAKT / O NAS


 


Strona Główna


 

Instytut Ratownictwa to organizacja pozarządowa specjalizująca sie w ratownictwie na wodach górskich i szybkopłynących wodach powodziowych. Instytut Ratownictwa WGIP zrzesza najlepiej wyszkolonych Ratowników i Instruktorów z wieloletnim doświadczeniem. Trzon grupy stanowią znakomici specjaliści w ratownictwie na wodach górskich gotowych nieść pomoc osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia, przez spienione szybkopłynące wody górskie. Instytut Ratownictwa to również wysokiej klasy specjaliści w zabezpieczaniu miejsc rekreacji, kompielisk, basenów, zabezpieczania zawodów sportowych i imprez na wodach

Prowadzimy szkolenia dla służb Krajowego Systemu Ratownictwa oraz organizacji wspierających Krajowy System RatownictwaNasi Partnerzy

 

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego powierzył Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych w roku 2022 dbanie o bezpieczeństwo osób nad rzekami Powiatu Nowosądeckiego, zlecając wykonanie Zadania Publicznego pod nazwą: "ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NAD RZEKAMI POWIATU NOWOSĄDECKIEGO"

 W ramach zadania, ratownicy wykonali patrole rzek Powiatu Nowosądeckiego głównie pontonami i kajakami ale również quadami, motocyklami i samochodami.


 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa

Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych wraz z Województwem Małopolskim i innymi Partnerami realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19.

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie służb i jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim, realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Projekt ma zapewnić odpowiednie zasoby środków ochronnych dla służb do prowadzenia działań związanych z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Efektem realizacja projektu będzie zwiększenia skuteczności reagowania podmiotów w walce z koronawirusem jak również poprawa warunków pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Małopolsce.

 

 

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego powierzył Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych wykonanie zadania publicznego w roku 2020 pod nazwą:

"ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NAD GŁÓWNYMI RZEKAMI POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA ODCINKACH ZWYCZAJOWO WYKORZYSTYWANYCH W CELACH TURYSTYKI WODNEJ"

 W ramach zadania publicznego, ratownicy wykonali 50 patroli głównych rzek Powiatu Nowosądeckiego, pontonami, kajakami, kładem i samochodami.

Wspieramy akcje

 

Zakup wybranego sprzętu osobistego ratowników

Instytut Ratownictwa WGiP realizuje zadanie publiczne w 2019 roku na zlecenie Starosty Nowosądeckiego pod nazwą: "Zapewnienie bezpieczeństwa nad głównymi rzekami Powiatu Nowosądeckiego na odcinkach zwyczajowo wykorzystywanych w celach turystyki wodnej".

 

Po raz kolejny, w 2018 roku Instytutowi Ratownictwa Marszałek Województwa Małopolskiego powierzył zadanie publiczne pod nazwą:

"Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą na terenie województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem wód górskich i powodziowych"

 
prev next
 
 

Nasi sponsorzy

 

 

Instytut Ratownictwa WGiP jako beneficjent:


 

Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie.

Partnerzy projektu:

1)           Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

2)           Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,

3)           Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu,

4)           Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.

5)           Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska,

6)           Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Krynicka,

7)           Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka,

8)           Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska,

9)           Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

10)       Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

11)       Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

12)       Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,

13)       Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Wartość Projektu wynosi: 3 000 000,00 PLN  i w całości finansowany jest ze środków unijnych.

 

Okres realizacji projektu: 16.11.2020 r. - 28.02.2021 r.

W ramach projektu Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych planuje zakupić Ozonator powietrza, butle tlenowe z reduktorami, maseczki, gogle, przyłbice


 

Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych realizowała w roku 2021 na koszt Województwa Małopolskiego zadane zlecone pod nazwą:
"Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą na terenie Województwa Małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem wód górskich i powodziowych"


 

Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych, w roku 2020 uczestniczyła w Zadaniu Publicznym pod nazwą: " Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą na terenie województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem wód górskich i powodziowych"

Zadanie współfinansowane było przez Zarząd Województwa Małopolskiego

 

 

Rok 2019 jest kolejnym rokiem gdzie ratownicy Instytutowi Ratownictwa będą kontrolować rzeki Małopolski. Marszałek Województwa Małopolskiego postanowił powierzyć zadanie publiczne pod nazwą:

"Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą na terenie województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem wód górskich i powodziowych" 

Zakup wybranego sprzętu osobistego ratowników

W ramach realizacji zadania publicznego w 2017 roku pod nazwą: "Zwiększenie bezpieczeństwa gości oraz mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego, nad głównymi rzekami Powiatu Nowosądeckiego na odcinkach zwyczajowo wykożystywanych w celach turystyki wodnej.

Zakup sprzętu osobistego ratowników w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2016

"Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą na terenie województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem wód górskich i powodziowych, poprzez doposażenie grupy specjalistycznego ratownictwa wodnego"


Zakup wybranych elementów zestawu ratowniczego R1

W ramach zadania publicznego na rok 2016, pod nazwą: "Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad głównymi rzekami na terenie 8 gmin powiatu nowosądeckiego na odcinkach wykorzystywanych zwyczajowo w celach turystyki wodnej"


"ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO"

Projekt realizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2015


Realizowany w 2015 roku przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej