AKTUALNOŚCI

SZKOLENIA

GALERIE

KONTAKT / O NAS


 


Strona Główna


 

Instytut Ratownictwa to organizacja pozarządowa specjalizująca sie w ratownictwie na wodach górskich i szybkopłynących wodach powodziowych. Instytut Ratownictwa WGIP zrzesza najlepiej wyszkolonych Ratowników i Instruktorów z wieloletnim doświadczeniem. Trzon grupy stanowią znakomici specjaliści w ratownictwie na wodach górskich gotowych nieść pomoc osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia, przez spienione szybkopłynące wody górskie. Instytut Ratownictwa to również wysokiej klasy specjaliści w zabezpieczaniu miejsc rekreacji, kompielisk, basenów, zabezpieczania zawodów sportowych i imprez na wodach

Prowadzimy szkolenia dla służb Krajowego Systemu Ratownictwa oraz organizacji wspierających Krajowy System RatownictwaNasi Partnerzy


Zarząd Powiatu Nowosądeckiego powierzył Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych wykonanie zadania publicznego w roku 2020 pod nazwą:

"ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NAD GŁÓWNYMI RZEKAMI POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA ODCINKACH ZWYCZAJOWO WYKORZYSTYWANYCH W CELACH TURYSTYKI WODNEJ"

 W ramach zadania publicznego, ratownicy wykonali 50 patroli głównych rzek Powiatu Nowosądeckiego, pontonami, kajakami, kładem i samochodami.

Wspieramy akcje

 

Zakup wybranego sprzętu osobistego ratowników

Instytut Ratownictwa WGiP realizuje zadanie publiczne w 2019 roku na zlecenie Starosty Nowosądeckiego pod nazwą: "Zapewnienie bezpieczeństwa nad głównymi rzekami Powiatu Nowosądeckiego na odcinkach zwyczajowo wykorzystywanych w celach turystyki wodnej".

 

Po raz kolejny, w 2018 roku Instytutowi Ratownictwa Marszałek Województwa Małopolskiego powierzył zadanie publiczne pod nazwą:

"Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą na terenie województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem wód górskich i powodziowych"

 
prev next
 
 

Nasi sponsorzy

 

Instytut Ratownictwa WGiP jako beneficjent:


Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych, w roku 2020 uczestniczyła w Zadaniu Publicznym pod nazwą: " Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą na terenie województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem wód górskich i powodziowych"

Zadanie współfinansowane było przez Zarząd Województwa Małopolskiego

 

 

Rok 2019 jest kolejnym rokiem gdzie ratownicy Instytutowi Ratownictwa będą kontrolować rzeki Małopolski. Marszałek Województwa Małopolskiego postanowił powierzyć zadanie publiczne pod nazwą:

"Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą na terenie województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem wód górskich i powodziowych" 

Zakup wybranego sprzętu osobistego ratowników

W ramach realizacji zadania publicznego w 2017 roku pod nazwą: "Zwiększenie bezpieczeństwa gości oraz mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego, nad głównymi rzekami Powiatu Nowosądeckiego na odcinkach zwyczajowo wykożystywanych w celach turystyki wodnej.

Zakup sprzętu osobistego ratowników w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2016

"Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą na terenie województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem wód górskich i powodziowych, poprzez doposażenie grupy specjalistycznego ratownictwa wodnego"


Zakup wybranych elementów zestawu ratowniczego R1

W ramach zadania publicznego na rok 2016, pod nazwą: "Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad głównymi rzekami na terenie 8 gmin powiatu nowosądeckiego na odcinkach wykorzystywanych zwyczajowo w celach turystyki wodnej"


"ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO"

Projekt realizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2015


Realizowany w 2015 roku przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.