AKTUALNOŚCI

SZKOLENIA

GALERIE

KONTAKT / O NAS


 


Strona Główna


 

Instytut Ratownictwa to organizacja pozarządowa specjalizująca sie w ratownictwie na wodach górskich i szybkopłynących wodach powodziowych. Instytut Ratownictwa WGIP zrzesza najlepiej wyszkolonych Ratowników i Instruktorów z wieloletnim doświadczeniem. Trzon grupy stanowią znakomici specjaliści w ratownictwie na wodach górskich gotowych nieść pomoc osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia, przez spienione szybkopłynące wody górskie. Instytut Ratownictwa to również wysokiej klasy specjaliści w zabezpieczaniu miejsc rekreacji, kompielisk, basenów, zabezpieczania zawodów sportowych i imprez na wodach

Prowadzimy szkolenia dla służb Krajowego Systemu Ratownictwa oraz organizacji wspierających Krajowy System RatownictwaNasi Partnerzy


 

Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych w roku 2023 był beneficjentem środków Województwa Małopolskiego dla zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami i na wodach Małopolski. W ramach zadania zleconego przez Marszałka Województwa Małopolskiego realizowano zadanie publiczne pod nazwą: " Ratownictwo wodne w powiatach nowosądeckim, nowotarskim, tatrzańskim ze szczególnym uwzględnieniem rzek górskich i wód powodziowych"  

 

Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych realizowała w roku 2022 na koszt Województwa Małopolskiego zadane zlecone pod nazwą:
"Ratownictwo wodne w powiatach nowosądeckim, nowotarskim, tatrzańskim ze szczególnym uwzględnieniem rzek górskich i wód powodziowych"


Zarząd Powiatu Nowosądeckiego powierzył Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych w roku 2022 dbanie o bezpieczeństwo osób nad rzekami Powiatu Nowosądeckiego, zlecając wykonanie Zadania Publicznego pod nazwą: "ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NAD RZEKAMI POWIATU NOWOSĄDECKIEGO"

 W ramach zadania, ratownicy wykonali patrole rzek Powiatu Nowosądeckiego głównie pontonami i kajakami ale również quadami, motocyklami i samochodami.


 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa

Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych wraz z Województwem Małopolskim i innymi Partnerami realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19.

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie służb i jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim, realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Projekt ma zapewnić odpowiednie zasoby środków ochronnych dla służb do prowadzenia działań związanych z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Efektem realizacja projektu będzie zwiększenia skuteczności reagowania podmiotów w walce z koronawirusem jak również poprawa warunków pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Małopolsce.

 
 
 
prev next

Wspieramy akcje

 
 
 
 

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego powierzył Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych wykonanie zadania publicznego w roku 2023 pod nazwą:

"RATOWNICTWO WODNE NA TERENIE POWIATU NOWOSĄDECKIEGO"

 W ramach zadania publicznego, ratownicy wykonali 38 patroli głównych rzek Powiatu Nowosądeckiego, tj. rzeki Dunajec, Kamienica, Poprad, oraz jezioro Rożnowskie. Patrole prowadzone były za pomocą pontonów na wody górskie, pontonów z silnikami zaburtowymi, poduszkowców, kajaków, quadów, motocykli i samochodów. Urzyty został również bezzałogowy statek powietrzny.

 

Instytut Ratownictwa WGiP jako beneficjent:


 

Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie.

Partnerzy projektu:

1)           Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

2)           Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,

3)           Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu,

4)           Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.

5)           Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska,

6)           Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Krynicka,

7)           Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka,

8)           Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska,

9)           Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

10)       Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

11)       Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

12)       Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,

13)       Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Wartość Projektu wynosi: 3 000 000,00 PLN  i w całości finansowany jest ze środków unijnych.

 

Okres realizacji projektu: 16.11.2020 r. - 28.02.2021 r.

W ramach projektu Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych planuje zakupić Ozonator powietrza, butle tlenowe z reduktorami, maseczki, gogle, przyłbice